Træning

Sundhedscenter Espens Vænge er et tilbud til borgere, der har brug for intensiv træning til at genvinde og opbygge færdigheder efter en hospitalsindlæggelse eller et andet sygdomsforløb.


Etablering af rådgivningsfunktion omkring træning på Sundhedscenter Espens Vænge:

Centret har en rådgivningsfunktion for borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Rådgivningsfunktionen er både rettet mod borgere, som ikke har nogen tilknytning til det kommunale system samt til borgere, som nærmer sig en afslutning af et træningsforløb i kommunalt regi.

Rådgivningen skal styrke borgernes viden om de mange forskellige trænings muligheder, der er i kommunen. Med etablering af denne rådgivningsfunktion håber terapeuterne på Espens Vænge at kunne bidrage til, at borgerne i kommunen får så aktivt et liv som muligt.

Henvendelse kan ske på telefon: 43 35 24 84

Vi tager imod navn og telefon nummer og får en af de rådgivende terapeuter til at ringe tilbage.

Afbud til træning: Kontakt Espens Vænge på 43 35 24 84 så hurtigt som muligt.

Hvis du er bevilget kørsel, giver sundhedscentret besked til kørselsfirmaet.

Hvis du ønsker at vide mere om kravene for at blive visiteret til træning, kan du henvende dig til Visitationsenheden på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup - Visitationsenheden@htk.dk

Genoptræning efter hospitalsophold

Luk alle
Udfold alle

Træning for ældre

Luk alle
Udfold alle

Fysioterapi

Luk alle
Udfold alle

Udendørs træning

Luk alle
Udfold alle

Genoptræning af knæ

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise der viser byen og mennesker