Skip til hoved indholdet
    Hjem Træning

Træning

Sundhedscenter Espens Vænge er et tilbud til borgere, der har brug for intensiv træning til at genvinde og opbygge færdigheder efter en hospitalsindlæggelse eller et andet sygdomsforløb.

Etablering af rådgivningsfunktion omkring træning på Sundhedscenter Espens Vænge:

Centret har en rådgivningsfunktion for borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Rådgivningsfunktionen er både rettet mod borgere, som ikke har nogen tilknytning til det kommunale system samt til borgere, som nærmer sig en afslutning af et træningsforløb i kommunalt regi.

Rådgivningen skal styrke borgernes viden om de mange forskellige trænings muligheder, der er i kommunen. Med etablering af denne rådgivningsfunktion håber terapeuterne på Espens Vænge at kunne bidrage til, at borgerne i kommunen får så aktivt et liv som muligt.

Henvendelse kan ske på telefon: 43 35 24 84

Vi tager imod navn og telefon nummer og får en af de rådgivende terapeuter til at ringe tilbage.

Afbud til træning: Kontakt Espens Vænge på 43 35 24 84 så hurtigt som muligt.

Hvis du er bevilget kørsel, giver sundhedscentret besked til kørselsfirmaet.

Hvis du ønsker at vide mere om kravene for at blive visiteret til træning, kan du henvende dig til Visitationsenheden på Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup - Visitationsenheden@htk.dk

Genoptræning efter hospitalsophold

Har du været i behandling på et hospital eller hos en speciallæge, har den behandlende læge udskrevet dig med en genoptræningsplan, så du gratis kan få genoptræning af kommunen.
Hospitalet eller speciallægen sender genoptræningsplanen til kommunen, som derefter indkalder dig til træning.

Det kan for eksempel dreje sig om genoptræning efter behandling for følgende sygdomme:
(Listen er ikke fuldstændig)

• Knoglebrud.
• Kunstig hofte- eller knæled
• Knælidelser f.eks. skader på menisk, bruskskader og korsbåndslæsioner
• Hjertelidelser og Kronisk lungelidelse
• Ryglidelse med og uden operation
• Inkontinens- og bækkenbunds problematikker
• Apopleksi (Blodprop og hjerneblødning med følgevirkninger f.eks. lammelser, hukommelsessvigt og sprogproblemer).
• Gigt
• Cancer

Hospitalets læge udarbejder, i samarbejde med fysioterapeut eller ergoterapeut, en individuel genoptræningsplan for din ambulante genoptræning, når du bliver udskrevet fra hospitalet.
Genoptræningsplanen udarbejdes på baggrund af den lidelse, som du er blevet behandlet for på hospitalet og danner grundlag for din genoptræning.

Genoptræningsplanen fungerer som en henvisning til genoptræning i Høje Taastrup Kommune.
Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysninger om dine:

• Personlige data
• Behandlingsdiagnose
• Genoptræningsbehov

Genoptræningsplanen sendes til Høje Taastrup Kommune og til din egen læge, og du får samtidig selv udleveret en kopi.
Efterfølgende vil du automatisk blive kontaktet af Sundhedscenter Espens Vænge vedrørende opstart og tilrettelæggelse af din genoptræning.

Din genoptræning opstartes senest 7 hverdage efter vi har modtaget genoptræningsplanen.

Du vil forud for dette blive kontaktet telefonisk eller pr. brev.

Du vil modtage praktiske oplysninger om tidspunkt for træning, praktiske ting omkring træningen, og evt. transport til/fra genoptræningsstedet. 

I Høje Taastrup Kommune tilbyder vi genoptræning på kommunens genoptræningscenter:

Sundhedscenter Espens Vænge
Espens Vænge 44 2630 Taastrup

Træning kan også foregå på nedenstående adresse, hvilket aftales mellem terapeut og borger.

Torstorp Pleje- og rehabiliteringscenter
Morelhaven 122
2630 Taastrup

Birkehøj Plejecenter
Lindehaven 2
2630 Taastrup

På baggrund af en individuel terapeutisk vurdering, er der mulighed for træning i borgerens eget hjem.

Genoptræningen kan foregå på hold, som individuel træning eller som en kombination.

Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter med erfaring og opdateret efteruddannelse.

Der er ligeledes tilknyttet træningsassistenter, der kan varetage en del af træningen.

Genoptræningsområdet er omfattet af muligheden for frit valg. Du kan derfor vælge at benytte dig af en anden kommunes træningstilbud.

Den anden kommune kan dog afvise dig, hvis de ikke har kapacitet til at tilbyde dig træning.

Når du afslutter din genoptræning, bliver forløbet evalueret. Du sætter sammen med terapeuten mål for din fysiske aktivitet i fremtiden, således at du kan vedligeholde det niveau, du har opnået med genoptræningen.

Træning for ældre

Du kan ansøge om genoptræning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og § 88 stk. 3, hvis du er ude af stand til ved egen træningsindsats at genvinde funktionsevne, og/eller du har lidt et funktionstab efter sygdom eller fald, som ikke har krævet hospitalsbehandling.

Genoptræning skal hjælpe dig til at få din tidligere styrke og funktionsevne tilbage efter sygdom.

I genoptræningen tager vi udgangspunkt i din dagligdag og dine daglige aktiviteter.

Det er en ergoterapeut og/eller en fysioterapeut, der er ansvarlig for genoptræningen, og det foregår enten individuelt, på hold eller som en kombination.

Genoptræning kan ydes 1-5 gange om ugen efter behov. Tidsmæssigt er genoptræning begrænset til en periode, hvor din tilstand fortsat kan forbedres gennem yderligere træning.

Ved genoptræningens start, laver du sammen med en terapeut et træningsprogram med konkrete mål for træningen. Programmet revideres løbende.

Vedligeholdende træning skal hjælpe dig til at fastholde og måske forbedre dit nuværende funktionsniveau.

Vedligeholdende træning foregår oftest én gang om ugen på hold.

Når du starter på et træningsforløb, taler du med terapeuten om dine forventninger og dit nuværende funktionsniveau, og sammen laver I en plan for målet med din træning.

Træningen strækker sig typisk over 6 måneder og vurderes løbende. Mindst en gang om året, tages der ud fra en funktionsvurdering stilling til, om du skal fortsætte træningsforløbet.

Når du afslutter din træning, bliver forløbet evalueret. Du sætter sammen med terapeuten mål for din fysiske aktivitet i fremtiden, således at du kan vedligeholde det niveau, du har opnået med træningen.

Links til diverse trænings standarder findes på Høje Taastrup Kommunes hjemmeside -www.htk.dk.

Standarderne findes i kvalitetshåndbogen under punkt 2.4...

Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes borgere, som har en henvisning fra lægen. Fysioterapien foregår på Sundhedscenter Espens Vænge, hvor faciliteter og faglig ekspertise er til rådighed.

På sundhedscentret kan såvel borgere med svært fysisk handicap til individuel behandling, samt borgere med progressive lidelser som primært skal modtage holdtræning modtages.

Træning påbegyndes senest 10 hverdage efter henvendelse.

Holdtræning tilbydes enten på eksisterende hold eller på specifikke hold ud fra terapeutens faglige vurdering.

Borgerne kan frit vælge mellem kommunale og private tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Der tilbydes ingen transport i forbindelse med modtagelse af vederlagsfri fysioterapi.

Udendørs træning

Sundhedscenter Espens Vænge har etableret træningsredskaber udenfor.

Træningsredskaberne bliver anvendt til træning med borgere, der er visteret til træning på sundhedscentret.

Sundhedscenter Espens Vænge er omgivet af en stor have. Den sydlige og vestlige del af haven er indrettet som træningshave, hvor der er mulighed for at træne blandt andet udholdenhed og balance.

På billederne kan ses nogle af de muligheder træningsredskaberne giver.

Der er offentlig adgang til haven og træningsredskaberne.

Genoptræning af knæ

Som noget nyt, kan du nu frit vælge om genoptræningen af dit knæ skal ske på det kommunale Sundhedscenter Espens Vænge, eller hos to af de private fysioterapeutklinikker i Høje-Taastrup. Tilbuddet gælder alle borgere bosiddende i Høje-Taastrup Kommune, som har fået en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140. Du kan forvente samme indhold og kvalitet uanset hvor, du genoptræner.

Sundhedscentret Espens Vænge modtager din genoptræningsplan fra sygehuset, og ringer dig op inden for fire dage. Her vil du blive spurgt, hvor du ønsker, at din genoptræning skal foregå.

Politikkerne i Høje-Taastrup Kommune har besluttet, at private fysioterapeutklinikker i Høje-Taastrup kan byde ind på opgaven, hvis de er godkendt gennem ordningen FritValgService og samtidig har overenskomst med Sygesikringen. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sundhedscentret Espens Vænge på tlf. 43 35 24 84

Sundhedscenter Espens Vænge

Espens Vænge 44

2630 Taastrup

EAN nr.: 57 98 00 89 047 45

Sundhedscenter Espens Vænge

Mandag: kl. 8.00-16.00

Tirsdag: kl. 8.00-16.45

Onsdag: kl. 8.00-16.00

Torsdag: kl. 8.00-16.45

Fredag: kl. 8.00-14.30

Receptionen

Mandag - torsdag: kl. 8.00-12.00 og 13.00-14.30

Fredag: kl. 8.30-12.00 og 13.00-14.30

Telefontid

Mandag - torsdag: kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30

Fredag: kl. 8.30-11.00 og 13.00-14.30