Skip til hoved indholdet
  Hjem Huset Espens Vænge

Huset Espens Vænge

Espens Vænge er Høje-Taastrup Kommunes Sundhedscenter.

Sundhedscenter Espens Vænge varetager en del af kommunens ambulante genoptræning og vedligeholdende træning, samt danner rammen for samarbejdet med patientforeninger og andre interesseorganisationer, der har et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. 

Bygningen, som i dag huser Sundhedscenter Espens Vænge, er opført i 1930 af arkitekt Theodor Petersen som "De Gamles Hjem". 

Dagligdagen i Espens Vænge

 • Sundhedscenter Espens Vænge er en røgfri arbejdsplads. Der må ikke ryges på Espens Vænges matrikel nr. 44. Alle er omfattet dette - både medarbejdere og borgere.
 • Sundhedscenter Espens Vænge har elevator og handicap parkering. Derudover er der parkerings mulighed ved centret.
 • Sundhedscenter Espens Vænge har en hjertestarter. Den er placeret udenfor til højre for hoveddøren.
 • Husk dit sundhedskort, når du har en aftale på Sundhedscenter Espens Vænge. Der står en sundhedskortscanner i gangen ved hovedindgangen. Har du glemt dit sundhedskort, kan du taste din fødselsdag ind i stedet.
 • Vi gør opmærksomme på at det nu er muligt for dig som borger, at se dine aftaler om f.eks. genoptræning, aftaler med sundhedskonsulenter, herunder rygestop og alkohol samtaler, besøg i hjemmet fra demens- og Forebyggelseskonsulenter, eller anden tilknytning til Sundhedscenteret Espens Vænge.
  Dine aftaler vil blive vist i kalenderen på sundhed.dk på samme måde som du også kan se aftaler med hospitalet.

Lukkedage 2024


Sundhedscenter Espens Vænge har lukket følgende dage:

Påske fra torsdag d. 28. marts til og med mandag d. 1. april

Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 9. maj

Fredag d. 10. maj

2. pinsedag mandag d. 20. maj

1. juledag onsdag d. 25. december 

2. juledag torsdag d. 26. december

På Sundhedscenter Espens Vænge har vi udstilling af forskellige kunstnere igennem året. 

Seks gange om året skifter vi udstiller/udstillere i huset. Udstilling af værkerne kan ses i stueetagen - ned af gangen både mod syd og nord - samt i caféen og op af trappen mod 1. sal

Udstillingen kan ses i Sundhedscenter Espens Vænges åbningstider.

Plan for udstillinger 2024/25

 Navn  Tidsrum  Fast udstilling
Billedmalerskolen  december 23/januar 24 Ja
Lene Skagen  februar/marts 24 Nej

Anni Blangsted

 april/maj 24 Nej

Hans Jørgen Bendixen og

Anne-Grete Gadsbøll

 juni/juli 24 Nej
Fotoakrobaterne og Kirsten Bringstrup          august/september 24
Ja
Endnu ikke afklaret  oktober/november 24 Nej
Billedmalerskolen december/januar 24/25   Ja

Udstillinger på Sundhedscenter Espens Vænge

 

Udstillingen kan ses i sundhedscentret åbningstid og alle er velkomne.

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 15.00, fredag kl. 8.00 - 14.00

 

Vision, mission og værdier

Grundlæggende værdier

Vi arbejder ud fra Høje-Taastrup Kommunes grundlæggende værdier, som vi har fokus på i vores hverdag:

 • Menneskelighed og et positivt livssyn
 • Engagement
 • Professionalisme
 • Helhed

Med udgangspunkt i vores værdisæt forsøger vi at skabe et velfungerende Sundhedscenter for både medarbejdere og brugere. Vi gør meget ud af, at vores medarbejdere efterlever vores værdier, som afspejler den gode atmosfære.

Vi ønsker et miljø, som skaber såvel faglig som personlig udvikling. Derfor uddanner vi blandt andet vores personale til at opfylde de krav, der er nødvendige for at opretholde en høj standard.

Vi har ligeledes et stort fokus på arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.

Værdisæt

På Sundhedscenter Espens Vænge har det stor betydning, at såvel borgere som medarbejdere trives.

Vi har udarbejdet et værdisæt som vi finder, er grundlæggende for kulturen i huset, og som vi forpligter os til at være tro mod, såvel i vores kontakt til borgerne som i vores omgang med hinanden.

Etik

 • Vi møder det enkelte menneske med empati, værdighed og respekt.
 • Vi ønsker at borgerens kontakt med sundhedscentret er præget af tillid og loyalitet.
 • Vi ønsker at det positive livssyn kommer til udtryk i kontakten med borgeren.

Udvikling

 • Med udgangspunkt i faglighed og professionalisme tilegner vi os løbende ny viden og nye kompetencer.
 • Vi er åbne for forandring og nytænkning. 

Samarbejde

 • Vi respekterer hinanden og værdsætter de forskellige faglige kompetencer.
 • Vi udnytter disse forskellighederne til at se borgeren i et helhedsperspektiv. 

Vores vision er:

Espens Vænge - det foretrukne valg indenfor sundhed og træning.

Vores mission er:

Gennem træning og forebyggelse giver vi den enkelte borger mulighed for at indfri sit mål under givne livsvilkår.

Vores kerneopgave

Vi lykkes, når borgeren oplever, at vi sammen skaber en meningsfuld og sammenhængende sundhedsindsats, med afsæt i borgerens ressourcer og livssituation, hvor livskvalitet og handlekompetencer styrkes gennem tværfaglig genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse.

Dekorativ

Sundhedscenter Espens Vænge

Espens Vænge 44

2630 Taastrup

EAN nr.: 57 98 00 89 047 45

Sundhedscenter Espens Vænge

Mandag: kl. 8.00-16.00

Tirsdag: kl. 8.00-16.45

Onsdag: kl. 8.00-16.00

Torsdag: kl. 8.00-16.45

Fredag: kl. 8.00-14.30

Receptionen

Mandag - torsdag: kl. 8.00-12.00 og 13.00-14.30

Fredag: kl. 8.30-12.00 og 13.00-14.30

Telefontid

Mandag - torsdag: kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30

Fredag: kl. 8.30-11.00 og 13.00-14.30