Huset Espens Vænge

Espens Vænge er Høje Taastrup Kommunes Sundhedscenter.

Sundhedscenter Espens Vænge varetager en del af kommunens ambulante genoptræning og vedligeholdende træning, samt danne rammen for samarbejdet med patientforeninger og andre interesseorganisationer, der har et sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Bygningen, som i dag huser Sundhedscenter Espens Vænge, er opført i 1930 af arkitekt Theodor Petersen som "De Gamles Hjem". 

Luk alle
Udfold alle

Vision, mission og værdier

Luk alle
Udfold alle

Vores kerneopgave

Vi lykkes, når borgeren oplever, at vi sammen skaber en meningsfuld og sammenhængende sundhedsindsats, med afsæt i borgerens ressourcer og livssituation, hvor livskvalitet og handlekompetencer styrkes gennem tværfaglig genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse.

Tegnet frise der viser byen og mennesker

Husk mundbind, når du benytter vores kørsel

Når du benytter vores kørsel, skal du bruge mundbind. Dette gælder fra mandag d. 24. august 2020.