Huset Espens Vænge

Espens Vænge er Høje-Taastrup Kommunes Sundhedscenter.

Sundhedscenter Espens Vænge varetager en del af kommunens ambulante genoptræning og vedligeholdende træning, samt danner rammen for samarbejdet med patientforeninger og andre interesseorganisationer, der har et sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Hvis du har Covid-19 lignende symptomer, skal du melde afbud til din aftale på tlf. 4335 2484.

Det er stadig muligt, at få træning via Sundhedscenter Espens Vænge. Ved ændringer af din planlagte træning, vil du blive kontakte af en medarbejder.

Hvis du er henvist til træning, kontaktes du telefonisk hvor det videre forløb aftales.

Sundhedscenteret følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og al træning afvikles i overensstemmelse med disse. 
Det er vigtigt at fremmødet til din aftale, ligger så tæt på den aftalte tid. Pårørende har kun adgang, hvis dette er relevant for din aftale.

Bygningen, som i dag huser Sundhedscenter Espens Vænge, er opført i 1930 af arkitekt Theodor Petersen som "De Gamles Hjem". 

Dagligdagen i Espens Vænge

Luk alle
Udfold alle

Vision, mission og værdier

Luk alle
Udfold alle

Vores kerneopgave

Vi lykkes, når borgeren oplever, at vi sammen skaber en meningsfuld og sammenhængende sundhedsindsats, med afsæt i borgerens ressourcer og livssituation, hvor livskvalitet og handlekompetencer styrkes gennem tværfaglig genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse.

Tegnet frise der viser byen og mennesker