Kerneopgave på Sundhedscenter E.V.

Vores kerneopgave

 

”Vi lykkes, når borgeren oplever, at vi sammen skaber en meningsfuld og sammenhængende sundhedsindsats, med afsæt i borgerens ressourcer og livssituation, hvor livskvalitet og handlekompetencer styrkes gennem tværfaglig genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse”.

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 20. February 2020, kl. 03:11.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://espensvaenge.htk.dk/Vaerdier-pae-Sundhedscenter-EV/Kerneopgave pae Sundhedscenter EV.aspx