Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes borgere, som har en henvisning fra lægen. Fysioterapien foregår på Sundhedscenter Espens Vænge, hvor faciliteter og faglig ekspertise er til rådighed.På sundhedscentret kan såvel borgere med svært fysisk handicap til individuel behandling, samt borgere med progressive lidelser som primært skal modtage holdtræning modtages.Træning påbegyndes senest 10 hverdage efter henvendelse.Holdtræning tilbydes enten på eksisterende hold eller på specifikke hold ud fra terapeutens faglige vurdering.Borgerne kan frit vælge mellem kommunale og private tilbud om vederlagsfri fysioterapi.Der tilbydes ingen transport i forbindelse med modtagelse af vederlagsfri fysioterapi.Udskrift fra: inst.htk.dk - 20. February 2020, kl. 03:12.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://espensvaenge.htk.dk/Traening-og-andre-tilbud/Vederlagsfri fysioterapi.aspx