Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold (Sundhedsloven)


Har du været i behandling på et hospital eller hos en speciallæge, og har den behandlende læge udskrevet dig med en genoptræningsplan, kan du gratis få genoptræning af kommunen.
Hospitalet eller speciallægen sender genoptræningsplanen til kommunen, som derefter indkalder dig til træning.

Det kan for eksempel dreje sig om genoptræning efter behandling for følgende sygdomme:
(Listen er ikke fuldstændig)

• Knoglebrud.
• Kunstig hofte- eller knæled
• Knælidelser f.eks. skader på menisk, bruskskader og korsbåndslæsioner
• Hjertelidelser  og Kronisk lungelidelse
• Ryglidelse med og uden operation
• Inkontinens- og bækkenbunds problematikker
• Apopleksi (Blodprop og hjerneblødning med følgevirkninger f.eks. lammelser, hukommelsessvigt og sprogproblemer).
• Gigt 

• Cancer  

Hvad er en genoptræningsplan?

Hospitalets læge udarbejder, i samarbejde med fysioterapeut eller ergoterapeut, en individuel genoptræningsplan for din ambulante genoptræning, når du bliver udskrevet fra hospitalet.
Genoptræningsplanen udarbejdes på baggrund af den lidelse, som du er blevet behandlet for på hospitalet og danner grundlag for din genoptræning.

Genoptræningsplanen fungerer som en henvisning til genoptræning i Høje Taastrup Kommune.
Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysninger om dine:


• Personlige data
• Behandlingsdiagnose
• Genoptræningsbehov

Genoptræningsplanen sendes til Høje Taastrup Kommune og til din egen læge, og du får samtidig selv udleveret en kopi.
Efterfølgende vil du automatisk blive kontaktet af Sundhedscenter Espens Vænge vedrørende opstart og tilrettelæggelse af din genoptræning.

Hvornår begynder min genoptræning?


Din genoptræning opstartes senest 10 hverdage efter vi har modtaget genoptræningsplanen.

Du vil forud for dette blive kontaktet telefonisk eller pr. brev.

Du vil modtage praktiske oplysninger om tidspunkt for træning, praktiske ting omkring træningen, og evt. transport til/fra genoptræningsstedet

Hvor foregår genoptræningen?

 
I Høje Taastrup Kommune tilbyder vi genoptræning på kommunens genoptræningscenter:

Sundhedscenter Espens Vænge
Espens Vænge 44 2630 Taastrup

Træning kan også foregå på nedenstående adresse, hvilket aftales mellem terapeut og borger.

Torstorp Plejecenter
Morelhaven 122
2630 Taastrup 


Birkehøj Plejecenter

Lindehaven 2

2630 Taastrup

På baggrund af en individuel terapeutisk vurdering, er der mulighed for træning i borgerens eget hjem.

Genoptræningen kan foregå på hold, som individuel træning eller som en kombination.

Hvem står for genoptræningen?
Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter med erfaring og opdateret efteruddannelse.

Der er ligeledes tilknyttet træningsassistenter, der kan varetage en del af træningen.

Gælder muligheden for frit valg af træningssted?
Genoptræningsområdet er omfattet af muligheden for frit valg. Du kan derfor vælge at benytte dig af en anden kommunes træningstilbud. Den anden kommune kan dog afvise dig, hvis de ikke har kapacitet til at tilbyde dig træning.
Der er ikke mulighed for træning på private fysioterapiklinikker

Afslutning af genoptræning
Når du afslutter din genoptræning, bliver forløbet evalueret. Du sætter sammen med terapeuten mål for din fysiske aktivitet i fremtiden, således at du kan vedligeholde det niveau, du har opnået med genoptræningen
 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 20. February 2020, kl. 03:13.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://espensvaenge.htk.dk/Traening-og-andre-tilbud/Genoptraening-efter-hospitalsophold.aspx