Genoptræning af ældre

Genoptræning af ældre (Serviceloven)Du kan ansøge om genoptræning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og § 88 stk. 3, hvis du er ude af stand til ved egen træningsindsats at genvinde funktionsevne, og/eller du har lidt et funktionstab efter sygdom eller fald, som ikke har krævet hospitalsbehandling.Genoptræning skal hjælpe dig til at få din tidligere styrke og funktionsevne tilbage efter sygdom.I genoptræningen tager vi udgangspunkt i din dagligdag og dine daglige aktiviteter.

Det er en ergoterapeut og/eller en fysioterapeut, der er ansvarlig for genoptræningen, og det foregår enten individuelt, på hold eller som en kombination.

Genoptræning kan ydes 1-5 gange om ugen efter behov. Tidsmæssigt er genoptræning begrænset til en periode, hvor din tilstand fortsat kan forbedres gennem yderligere træning.

Ved genoptræningens start, laver du sammen med en terapeut et træningsprogram med konkrete mål for træningen. Programmet revideres løbende.


Afslutning af genoptræning 


Når du afslutter din genoptræning, bliver forløbet evalueret. Du sætter sammen med terapeuten mål for din fysiske aktivitet i fremtiden, således at du kan vedligeholde det niveau, du har opnået med genoptræningen

 


Vedligeholdende træning

 

Vedligeholdende træning skal hjælpe dig til at fastholde og måske forbedre dit nuværende funktionsniveau.

Vedligeholdende træning foregår oftest én gang om ugen på hold.Når du starter på et træningsforløb, taler du med terapeuten om dine forventninger og dit nuværende funktionsniveau, og sammen laver I en plan for målet med din træning.Træningen strækker sig typisk over 6 måneder og vurderes løbende. Mindst en gang om året, tages der ud fra en funktionsvurdering stilling til, om du skal fortsætte træningsforløbet. 


Afslutning af genoptræning 


 

Når du afslutter din træning, bliver forløbet evalueret. Du sætter sammen med terapeuten mål for din fysiske aktivitet i fremtiden, således at du kan vedligeholde det niveau, du har opnået med træningen

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 20. February 2020, kl. 03:16.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://espensvaenge.htk.dk/Traening-og-andre-tilbud/Genoptraening af aeldre.aspx