Netværk

En række af patientforeningerne har tilbud om netværksgrupper eller netværkscafeer. Se nærmere under de enkelte patientforeninger.