Sorggruppe for børn og unge

Sorggruppe for børn og unge


Hvem kan deltage?

Børn og unge mellem 6-18 år hvis far, mor, søster, bror elleranden nært­ stående er død eller har en livstruende sygdom.

 

Hvorfor deltage i gruppen?

Barnet eller den unge kan være sammen med andre børn der haroplevet det samme. De kan tale om deres tab og sorg og snakke om det der nu er anderledes.

 

Hvordan er gruppen?

Gruppen ledes af en sundhedsplejerske 

Der kan være op til 12 børn/unge i gruppen. Der kan komme nye børn ind i gruppen undervejs.

 

Praktiske oplysninger

- Gruppen mødes onsdage i ulige uger kl. 15.30 – 17.30.

- Sted: Familienshus, Gadehavegårdsvej 7, 2630 Taastrup

- Tilbuddet er gratis

 

Møde-og tavshedspligt

Det er vigtigt for gruppen, at der meldes afbud, hvis man ikke kan komme.

Der er tavshedspligt, hvilket vil sige, at det der bliver sagt i gruppen, ikke bliver sagt til andre udenfor gruppen.

 

Kontakt

Sundhedsplejerske Kirsten Holm Hels

Tlf. 23 10 92 35

Mail: kirstenhel@htk.dk


Pjece for sorggruppe for børn