Vision, mission og værdier

 

Vision:

Espens Vænge - det foretrukne valg indenfor sundhed og rehabilitering

 

 

Mission:

Gennem træning og forebyggelse giver vi den enkelte borger

mulighed for at indfri sit mål under givne livsvilkår.

 

 

 

Værdier:

På Sundhedscenter Espens Vænge har det stor betydning, at såvel borgere som medarbejdere trives.

Vi har udarbejdet et værdisæt som vi finder, er grundlæggende for kulturen i huset og som vi forpligter os til at være tro mod, såvel i vores kontakt til borgerne som i vores omgang med hinanden.

 

Etik:

-Vi møder det enkelte menneske med empati, værdighed og respekt.

-Vi ønsker at træningsforløbet skal være præget af tillid og loyalitet.

 

Udvikling:

-Med udgangspunkt i faglighed og professionalisme tilegner vi os løbende ny viden og nye kompetencer.

-Vi engagerer os og er åbne for forandring og nytænkning.

 

Samarbejde:

-Vi trives med hinanden og værdsætter vores forskellige kompetencer.

-Vi udnytter disse forskelligheder til at se borgerens træningsforløb i et helhedsperspektiv.

 

Overskud:

-Vi vil at vores arbejdsplads bærer præg af arbejdsglæde, gensidig omsorg og humor.

-Det positive livssyn kommer til udtryk i kontakten med borgeren.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 20. February 2020, kl. 03:31.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://espensvaenge.htk.dk/Huset-Espens-Vaenge/Vision- mission og vaerdier.aspx