Huset Espens Vænge

Espens Vænge er Høje Taastrup Kommunes Sundhedscenter.


 

Det overordnet formål med huset er følgende:

 

" Formålet med Sundhedscenter Espens Vænge er at varetage en del af kommunens ambulante genoptræning og vedligeholdende træning, samt danne rammen for samarbejdet med patientforeninger og andre interesseorganisationer, der har et sundhedsfremmende og forebyggende sigte."

 

Sundhedscenter Espens Vænge er opført i 1930 af arkitekt Theodor Petersen,

som "De Gamles Hjem". I dag Sundhedscenter Espens Vænge.

 

 

 Træningscenter Espens Vænge


Udskrift fra: inst.htk.dk - 20. October 2019, kl. 06:15.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://espensvaenge.htk.dk/Huset-Espens-Vaenge.aspx