Sundhedscenter Espens Vænge


Sundhedscenter


 

 

Sundhedscenter Espens Vænge

Espens Vænge 44, 2630 Taastrup

kontaktes på hverdage i dagtimerne på telefon 43 35 24 84

 

 

 

Åbningstid receptionen:

Mandag- torsdag 8.00-15.30

Fredag 8.00-14.30


Åbningstid i huset:

Mandag 8,00-16.00

Tirsdag 8,00-17.15                  

Onsdag 8,00-16.00

Torsdag 8.00-16.45

Fredag 8.00-14.30

 

Leder af Sundhedscenter Espens Vænge: Konny Riising, tlf. 43 35 24 96

Mob.: 24 48 49 21

E-mail: KonnyRi@htk.dk


Daglig leder: Lena Olsen, tlf. 43 35 24 89

Mob.: 51 56 70 73

E-mail: LenaOl@htk.dk

 

Aktuelt nyt:


Sundhedscentret skal indføre nyt it-system pr. 10. september 2018

 

 

Vi vil gøre alt for, at din træning eller dit forløb hos Sundhedscentret påvirkes mindst muligt af denne ændring.

Det nye system tages i  brug d. 10. september og der kan forventes driftsforstyrrelser i hele september måned og i mindre grad resten af året.

 

Hvis du er i kontakt med øvrige områder (hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentrene eller rådhuset) vil der også være driftsforstyrrelser på disse områder.

 

I perioden frem til årsskiftet kan du opleve at træningstider ændres og måske aflyses, og at hold eller forløb kan blive udskudt. Ligeledes kan det tage længere tid at få behandlet en ansøgning om eksempel et hjælpemiddel.

 

Generel info: 

 

 

Espens Vænge er en røgfri arbejdsplads. Der må ikke ryges på Espens Vænges matrikel nr. 44. Alle er omfattet dette - både medarbejdere og borgere. 


 

Vi gør opmærksom på, at vi på Sundhedscenter Espens Vænge, har elevator og handicap parkering. Der ud over er der parkerings mulighed ved centret.


 


Vi gør opmærksom på, at vi på Sundhedscenter Espens Vænge har en hjertestarter. Den er placeret uden for til højre for hoveddøren.

 

 

Kerneopgave:


”Vi lykkes, når borgeren oplever, at vi sammen skaber en meningsfuld og sammenhængende sundhedsindsats, med afsæt i borgerens ressourcer og livssituation, hvor livskvalitet og handlekompetencer styrkes gennem tværfaglig genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse”.